Mijn drive is om mensen te leren werken in een lerende organisatie.

Caroline den Hoed
Training en coaching
Gebrek aan lerend vermogen is het analfabetisme van de 21ste eeuw

Om als organisatie, team en individu te groeien en te excelleren, is het vermogen te leren en te reflecteren onontbeerlijk.
Niet veranderen om het veranderen, maar juist blijven leren. Door nieuwsgierig te blijven, blijft de organisatie in beweging en zal zij zich steeds aanpassen aan de vraag uit haar omgeving.

Onderstaande diensten helpen het lerend vermogen in uw organisatie te vergroten.

Training

Voor medewerkers trainingen op het gebied van communicatie en persoonlijke effectiviteit in een veranderende omgeving. Van werknemer naar werkondernemer.
Voor leidinggevenden leidinggeven aan teams in een veranderende omgeving en coachend leiderschap.
Voor leidinggevenden en medewerkers When people meet LEAN. Met elkaar de LEAN-gedachte betekenis geven in de organisatie en/of het team. Gedrag en werkproces komen hier samen.

Coaching

Individuele begeleiding van medewerkers en leidinggevenden. Tijdens de coachinggesprekken werken weaan een vooraf gesteld doel. Samen bepalen we over welk onderdeel we het gaan hebben. We kijken naar voorbeelden of gebeurtenissen in de praktijk zodat het gesprek steeds werkgerelateerd is.

We onderzoeken gezamenlijk onderliggende drijfveren en welk gedrag daarbij hoort. Door te begrijpen waarom je de dingen doet zoals je ze doet, ben je eerder in staat jouw gedrag daadwerkelijk te veranderen.
Het gaat dus niet (alleen) over vaardigheden, maar vooral over diepere motivatie.

Teamleren

Opgavegericht leren met het team. Het grote aangrijpingspunt voor de lerende organisatie is het teamniveau. Met teams aan het werk hoe zij samen leren mogelijk maken, leren van elkaar, leren samen te werken (met elkaar en met andere teams), gebruikmaken van diversiteit om zo tot vernieuwing en continue verbetering te komen.

Teams veranderen constant. Er komen mensen bij, er gaan mensen weg. Soms worden teams samengevoegd, soms gesplitst. Het gaat er dus om dat je met elkaar leert steeds op een effectieve, prettige en resultaatgerichte manier te werken in de situatie waarin je je op dat moment bevindt. Morgen kan immers alles anders zijn.
Zorg dat je er klaar voor bent!

Advies

Ik adviseer welke stappen en interventies in de ontwikkeling van de organisatie gewenst zijn en leg uit waarom. Mijn advies is gebaseerd op bewezen verandertheorieën in combinatie met de eigenheid van de organisatie. Geen pasklare antwoorden, maar altijd maatwerk.

Workshops

Introductie in LEAN. De basisprincipes van LEAN gecombineerd met een praktische toepassing in uw team met als doel processen en samenwerking te optimaliseren. Doorloop de transitie. Wat betekent een verandering in uw organisatie voor de mensen die ermee moeten werken? Inzicht en kennis en vaardigheden om de transitie zo goed mogelijk te begeleiden. Daar ligt immers de sleutel tot succes bij de implementatie van veranderingen.

Werkconferenties

Met grotere groepen thema’s uitwerken die belangrijk zijn voor de organisatie en het (verander)vraagstuk. Middels actieve en energieke werkvormen het thema levend maken en actie genereren.

Digitaal platform

Op zeer makkelijke en aantrekkelijke wijze de lerende organisatie levend houden binnen de organisatie. Een nieuwe manier van kennis delen, met elkaar te discussiëren, gezamenlijk maken van vragen, ideeën en antwoorden. In dialoog zijn met elkaar, online!