Er is niet één manier, één methode. Het gaat juist om de mens in combinatie met het werk dat gedaan moet worden.

Caroline den Hoed
Training en coaching

Uw organisatie. Een lerende organisatie.

Leren is nooit klaar. Een lerende organisatie stelt zichzelf in staat in te spelen op veranderingen en vernieuwend te zijn. Een lerende organisatie wil en kan reflecteren.

Ik ga graag met u en uw mensen aan de slag om uw organisatie te leren steeds het beste uit mensen en processen te halen. Ik leg de link daarbij tussen de dagelijkse praktijk en de mensen.

Samen mooie resultaten behalen

Welke resultaten hebben we voor ogen? Wat gaat het de lerende organisatie opleveren in geld, tijd en energie? Samen bepalen we wat nodig is. Welke cultuurelementen spelen een rol spelen in het vraagstuk? Ondanks goede voornemens vallen mensen vaak terug in oud gedrag. Met de juiste interventies kunnen we dat voorkomen, met vertrouwen en humor, met diepgang en luchtigheid.

Mijn aanpak

Samen formuleren we de (verander)vraag. Via gesprekken en observaties kom ik vervolgens tot een heldere analyse waarna ik de teams en de medewerkers met verschillende interventies help zich het gewenste gedrag eigen te maken.

Kwaliteit van management

Kwaliteit van medewerkers

Lange termijngerichtheid

Continue verbetering en vernieuwing

Openheid en actiegerichtheid

Meer over mijn aanpak & visie